Този сайт използва бисквитки за да Ви предостави пълноценно използване на функционалността си:

 УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ТЕХНОШОП БГ” ЕООД е еднолично дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204899244, с данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 112, тел: +359 889 50 50 96, e-mail: office@technoshop.com.

TechnoShopBG.com е електронен сайт/каталог, собственост на ТЕХНОШОП БГ” ЕООД , достъпен на адрес https://technoshopbg.com. Интернет сайта/каталога е създаден с цел предоставяне на основна информация за предлаганите от дружеството стоки и услуги на клиентите. Чрез него ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ, имат възможност:

  • Свободно да разглежда съдържанието на интернет сайта/каталога и предлаганите продукти;
  • Да сключват договори по телефон или e-mail за покупка и съответната им доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ сайт/каталог на „ТЕХНОШОП БГ“ ЕООД;
  • Да получават информация за новите стоки, предлагани от ТЕХНОШОП БГ” ЕООД;
  • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ, ЦЕНИ, ДОСТАВКА И ЗАПЛАЩАНЕ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ сключват договор за покупка на стоките от разстояние и съответното им доставяне, предлагани от TechnoShopBG.com чрез: обаждане по телефон, e-mail или друго средство за комуникация от разстояние.

Договорът за продажба, сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА и дружеството, се състои от настоящите Условия за ползване и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

Начинът на плащане, доставката и изпълнение на договора се определя в настоящите Условия за ползване, както и информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА в сайта на дружеството.

Всеки продукт в ЕЛЕКТРОННИЯ каталог е с обозначена цена, която е крайна в лева, включваща всички данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

Указаната цена е за един брой/метър в лева. Цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт.

Разплащането в TechnoShopBG.com се извършва чрез „НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” с пощенски паричен превод (ППП) – в брой при доставка или по банков път. Повече информация относно този вид разплащане може да видите ТУК.

Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. 

Цената за транспорт (доставка) се определя съгласно тарифите на куриерска фирма „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД (Еконт), обслужваща доставката.

Стоките/продуктите се изпращат с опция ПРЕГЛЕД. При получаването на стоката/продукта потребителят трябва да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари.

Ако стоката/продукта е в изряден вид, но ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ откаже да я получи, транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА.

ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА може да откаже поръчката си преди да бъде подготвена за доставка, чрез обаждане или електронно писмо.

Застраховка - ако ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА желае пратката да бъде застрахована при транспорт, това следва да бъде договорено предварително.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави цялата необходима информация, в случай, че желае да му бъде издадена фактура в съответствие с действащото българско законодателство.

Промяна на цени на стоки – ТЕХНОШОП БГ” ЕООД  има право да променя цените в каталога по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, ТЕХНОШОП БГ” ЕООД  има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива.

Дружеството се задължава, в срок от 2 до 10 /десет/ работни дни от получаване на съгласие чрез средствата за комуникация и сключване на договора за покупка на стока от разстояние, да достави чрез куриерска фирма Еконт пратка, съдържаща стоката/продукта. При получаване на пратката, ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА се задължава да се легитимира пред куриера, след което да подпише талона за доставката и да предаде един екземпляр на куриера. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА не бъде открит на посочения от него адрес в рамките на 2 (два) дни от датата на доставка или не потърси в рамките на тези 2 дни стоката в офиса на куриера, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА се е отказал от договора за покупка на стоки от разстояние.

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба на продукти/стоки от разстояние по реда на настоящите Условия за ползване и да върне предоставената му стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА от сключения договор за продажба на продукт/стока от разстояние следва да бъде направен по следния начин и при следните условия: 

ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА следва предварително писмено да информира ПРОДАВАЧА, че се отказва от договора.  За целта представения по-долу формуляр, съгласно Закона за защита на потребителите, следва да се изпрати на е-mail: sales@tehnoshopbg.com.

 

Формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До „ТЕХНОШОП БГ“ ЕООД, 1404 гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 112, тел. 0889505096 е-mail: sales@tehnoshopbg.com:

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

– Поръчано на:……………………........ Получено на:……………………………………………

– Платено по фактура №:….........................

 – Име на потребителя:

– Адрес на потребителя:

– Телефонен номер на потребителя:

Дата на подаване: ____________

Срокът от 14 дни се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на съответния срок.

В същия срок ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА следва да изпрати съответната стока/продукт по куриер, в оригинална опаковка в нейната цялост, с приложена "Разписка за пощенски паричен превод", както и пълна окомплектовка и придружаващата я документация (гаранционна карта, фактура и т.н.) и без увреждания на адреса, посочен във формуляра.

Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката/продукта са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА. До момента на обратното предаване на стоката/продукта от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА на дружеството, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА. В случай на загубване или погиване на стоката/продукта преди получаването ѝ от дружеството, ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА дължи обезщетение в размер на нейната цена, актуална към момента на даване на поръчката.

В случай на отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА от договора за продажба на стоки/продукти от разстояние по реда на настоящите Условия за ползване дружеството ще върне на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която ПРОДАВАЧА е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Възстановяването на заплатената за върнатата стока/продукт сума се осъществява по същият начин на плащане, който е бил използван за извършване на плащането. В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки дружеството има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги от сумите, дължими на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА.

 ЛИЧНИ ДАННИ

Данните на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ, станали ни известни при заявяването за покупка на продукт, са необходими и се използват единствено и само за изпълнение на съответната поръчка.

Съгласно изискванията на чл. 2. ал. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), личните данни се събират „за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели”.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „ТЕХНОШОП БГ" ЕООД може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора – изпълнение на Вашата заявка за покупка на стоки/продукти.

За да се запознаете с Политика за защита на личните данни на „ТЕХНОШОП БГ" ЕООД моля, посетете страницата "Защита на личните данни". 

 ИЗМЕНЕНИЯ

Условията за ползване могат да бъдат променяни по всяко време от „ТЕХНОШОП БГ" ЕООД. Дружеството има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Условия за ползване на основание промени в законодателството. Всяка промяна в Условията за ползване ще бъде отразена на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им.  В този смисъл всеки ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ има задължение да прави справка за евентуални промени на Условията за ползване на сайта при всяко негово ползване.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Задължения на Дружеството:

1. да предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ/КЛИЕНТА поръчаната от него стока, съгласно разпоредбата на чл. 21 от настоящите Условия за ползване.

Задължения на ПОЛЗВАТЕЛЯ/КЛИЕНТА:

1. да посочи коректна информация при заявяване на поръчката;

2. да заплати цената на направената поръчка, както и да получи стоката;

3. да не посочва невярна информация или частична информация;

4. да не използва недобросъвестно каквато и да е информация, получена от електронния сайт/каталог.

Отговорности на дружеството:

(1) „ТЕХНОШОП БГ“ ЕООД не носи отговорност за възможни неточности в информацията, или ненавременно коригирана информация за своите продукти и услуги, както и не носи отговорност за евентуални пропуснати ползи или елементарни вреди свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на ЕЛЕКТРОННИЯ сайт/каталог.

(2) Изложената в ЕЛЕКТРОННИЯ сайт информация е в съответствие с действащото българско законодателство, ползването ѝ от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ е доброволно и по тяхна инициатива.


Производители

Няма производител